SV | EN
1

Varukorg

*Epostadress (beställare)
*Förnamn
*Efternamn
Sturebadets åldersgräns är 18år
*Födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD)
Företag
*Adress
*Postnr
*Ort
*Land
*Telefon/Mobil

Betalsätt

Totalt:
0 SEK
Läs mer
Betala

Version 2021-10-19


1. Bakgrund

Sturebadet Holding AB och dess koncernbolag, nedan kallade Sturebadet, behandlar personuppgifter om dig som besöker och använder vår webbplats. Sturebadet strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följer alltid vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd (GDPR). Denna Integritetspolicy gäller generellt för personuppgiftsbehandlingen inom Sturebadet och finns till för att förklara vilken sorts data som Sturebadet behandlar, varför och hur.

Personuppgifter behandlas i Sturebadets administration och bokningssystem.  Integritetspolicyn är tillämpbar på medlemmar, daggäster och övriga kunder. 

De bolag som omfattas av denna policy är:

 • Sturebadet Holding AB
 • Sturebadet AB
 • Sturebadet Marina Tower AB
 • Sturebadet Läkarmottagning KB*

* Bolaget bedriver vårdverksamhet och omfattas även av Patientsäkerhetslagen, som ger ett starkare personuppgiftsskydd än GDPR. 

Dessa bolag samarbetar med varandra och kan därför komma att dela data med varandra, om det inte strider mot annan lagstiftning. 


2. Personuppgifter och personuppgiftsbehandling

Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Den information vi kan samla in och lagra är namn, adress, personnummer, e-post, mobilnummer samt för medlemmar och anställda även foto. Vi samlar in uppgifterna för att kunna erbjuda rätt service av högsta kvalitet i våra åtaganden till dig som kund.

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • kunna fastställa din identitet vid kontakt och besök.
 • kunna skicka information och erbjudanden till dig.
 • lättare kunna besvara dina frågor på rätt sätt.
 • bjuda in dig till våra event och evenemang.
 • skicka ut kundundersökningar så att vi kan bli ännu bättre.

Sturebadet behandlar ibland särskilda kategorier av personuppgifter. Det gäller uppgifter om hälsa och fackförening. Att exempelvis hantera en bokning där någon är allergisk kräver samtycke och görs därför enbart där gästen själv anger detta. 


3. Laglig grund

Behandlingen av personuppgifter sker med den lagliga grunden att Sturebadet ska kunna uppfylla ett avtal. Avtalet omfattar dels köp i sig, dels avtal om medlemsvillkor som ger både rättigheter och skyldigheter till parterna. Eftersom våra produkter är sällanköpsvaror behåller vi mottagna personuppgifter i 24 månader. Skälet är att underlätta bokningen för kunder som besöker oss regelbundet. Kunder kan dock när som helst begära att få sina personuppgifter raderade, om vi inte har någon pågående affärstransaktion med varandra. 

Den lagliga grunden kan i vissa fall även vara samtycke. Det gäller de personer som ingår i vår intresseklubb ”Sturebadets Gästlista”*, där personerna själva har anmält sitt deltagande för att erhålla nyheter, erbjudanden och inbjudningar. 

När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav, som exempelvis bokföringslagen, mervärdesskattelagen och konsumentköplagen ställer, är den rättsliga grunden för behandling en rättslig förpliktelse.

* Detta gäller Sturebadet AB. Motsvarande finns även på Sturebadet Marina Tower AB och heter då ”Sturebadet Marinas Gästlista”.


4. Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträden

Personuppgiftsansvarig är den som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och bestämmer varför och hur personuppgifter behandlas. Varje bolag är själv personuppgiftsansvarig för att gällande lagstiftning följs vid var tid.

För att kunna leverera våra tjänster använder sig Sturebadet av personuppgiftsbiträden. Det innebär att Sturebadet är personuppgiftsansvarig och bestämmer vilka personuppgifter som behandlas och varför, men att vi outsourcar delar av behandlingen. Det rör sig exempelvis om IT-lösningar såsom system för lagring och bokning. Sturebadet bestämmer då över behandlingen och ansvarar för den, men tar hjälp av andra leverantörer för att kunna leverera sina tjänster. Sturebadet ingår alltid personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträden för att värna om en hög skyddsnivå för all data. I avtalen framgår att våra personuppgiftsbiträden inte har rätt att behandla våra uppgifter för egna ändamål. Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas eller överföras till någon annan tredje part än våra personuppgiftsbiträden.

Sturebadet lämnar ut dina personuppgifter till följande typer av personuppgiftsbiträden:

 • Leverantörer av IT-system inom utveckling och support. Dessa företag tillhandahåller tjänster, tekniska lösningar och plattformar för Sturebadets administration.
 • Samarbetspartners som hanterar betalning. För att hantera betalningar som görs av Sturebadets kunder använder vi oss av leverantörer för att garantera säkra betalningslösningar.
 • Samarbetspartners som administrerar våra kundundersökningar.


5. Dina rättigheter

Sturebadet vill påminna om de rättigheter som GDPR ger de personer som får sina personuppgifter behandlade.

Tillgång till dina personuppgifter: Du rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Du har också rätt att få se vilka uppgifter vi behandlar om dig genom att begära ett registerutdrag, som vi skickar till din folkbokföringsadress inom 30 dagar.

Rättelse av personuppgifter: Om en uppgift är fel eller ofullständig har du rätt att begära att den rättas.

Återkalla samtycke: Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen, har du rätt att när som helst återkalla samtycket med framtida verkan.

Radering av personuppgifter: Registrerade har rätt att begära och under vissa omständigheter få sina personuppgifter raderade. Ett undantag är om vi enligt lag är skyldiga att bevara uppgifterna.

Rätt att klaga: Den registrerade har också rätt att vända sig direkt till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, för att klaga. Datainspektionen ska då utreda det som skett.

Begränsning av behandling: Registrerade har rätt att begära att behandlingen av dennes personuppgifter begränsas.

Dataportabilitet: Registrerade har också rätt att få kopior på sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rätt omfattar endast personuppgifter som den registrerade själv tillhandahållit oss uppgifterna och den lagliga grunden antingen är samtycke eller att det finns ett avtal.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Om du har ytterligare frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill åberopa dina rättigheter, hör av dig till info@sturebadet.se.

Denna integritetspolicy har fastställts av Sturebadet och gäller från och med 2021-10-19.

Sturebadets historia


Ett par gånger varje sekel framträder personer som med sin kunskap och visionära egenskaper ändrar utvecklingen för samhället och som bidrar till förbättringar, reformer och ökad välfärd. Carl Curman, läkare och balneolog var en av dessa personer vars samhällsinsatser än idag sätter betydande spår. Hans vision var att ge människor bad, motion och bättre hälsa, och 1885 stod hans skapelse Sturebadet färdigt. Det blev ett hälsopalats som fick stor betydelse i dåtidens Sverige då hemmen många gånger saknade badrum. Balneologi – läran om de olika slagen av bad och om deras medicinska betydelse var Curmans specialitet och han införde kurbad och massagebehandlingar på Sturebadet som medförde förbättrad hälsa och ökad livskvalitet för badets besökare.


Inspiration från Venedig

På 1870-talet såg Stureplan inte ut som det gör idag. Det som nu är en livskraftig nerv i centrala Stockholm med restauranger, uteliv och palatsliknande stenhus var bebyggt med låga träboningar och odlingar. Carl Curman fann att estetik och skönhet var betydelsefulla komponenter för välmående, och överlag ansåg man att harmoni gjorde gott för kroppslig och själslig hälsa. Att hitta inspiration i den italienska staden Venedig, där de venetianska palatsen var som ritade med gudomliga penseldrag, blev en självklarhet för en man som ville skapa något liknande i en nordiskt belägen stad. Det blev renässanspalatset Ca’ Vendramin Calergi i Venedig som fick stå som förebild för den fasad som blev Sturebadets. På så sätt fångade Curman med ett absolut gehör drömmen om kontinenten i form av skönhet och mystik.
En annan tid och ett annat liv

När Sturebadet öppnades för allmänheten var badpalatset en reflektion av dåtidens rådande samhällsklasser. Det fanns första, andra och tredje klass och varje klass disponerade varsin våning. Inte ens som avklädda var alla lika. Turkiska Badet var ett mansdominerat etablissemang och det sägs att den internationellt kända filmstjärnan Greta Garbo fick kvinnor att besöka ”Damturken” i Turkiska Badet. Det är 20-tal och ett par år före kriget bryter ut och den gamla världen försvinner. Sturebadet står i lågor

Decennierna avlöste varandra och Sturebadet blev en betydelsefull samhällsinstitution och ett landmärke i Stockholm. Den 30 maj 1985 inträffade den brand som hotade att sätta punkt för en glänsande bad- och hälsoepok. De dåvarande ägarna, Stockholms Badhus och Skandia, beslutade sig för att återställa badet efter brandkatastrofen. Gamla ritningar hade gått förlorade, men lyckligtvis hade Stockholms Badhus sammanställt en fotodokumentation av Sturebadet endast några veckor före branden. Om det var en man som grundade Sturebadet så var det två kvinnor som tog det vidare in i framtiden. Sturebadet hade inte blivit färdigställt utan delägaren Charlotte Walls målinriktade och energiska arbete under återuppbyggnadsfasen. Kerstin Florian som tog spa-kulturen till Sverige, såg potentialen och blev samarbetspartner. Hennes behandlingskoncept och produkter bidrog till att Sturebadet blev den första spa-anläggningen på den svenska marknaden. Efter ett varsamt och genomtänkt renoveringsarbete återinvigdes Sturebadet 1989 och har idag ett kulturhistoriskt intresse och är till stor del satt under K-märkesskydd.  

Jobba på Sturebadet


Vi som arbetar på Sturebadet tycker om att få andra människor att må bra. Att vara en del av Sturebadet innebär möjligheten att ge till andra. Varje detalj bidrar till helheten, upplevelsen och atmosfären. Varje medarbetare är med och bygger Sturebadet, därför ställer vi höga krav på oss själva och på dig som vill arbeta med oss. Våra kärnvärden är vår vägledande kompass och visar vad vi tycker är viktigt och dessa präglar vårt dagliga arbete. Välkommen med din ansökan!Sturebadets kärnvärden

Förstklassighet 
Våra gäster ska vara säkra på att det som erbjuds dem är det bästa. 


Omtanke
Vi visar våra kunder omtanke, engagemang och entusiasm. 


Välbefinnande
Sturebadet ska vara en inspirerande och livgivande oas i tillvaron, ett hälsans tempel där varje person kan finna sin väg till välbefinnande.

Affärsmässighet

Det är häpnadsväckande att ett företag som skapades med ett ideellt motiv har levt i över ett sekel. Låt vår affärsmässighet säkra Sturebadets fortsatta framtid.


Serveringsbiträde

Ansök här


Hudterapeut


Ansök här


Massageterapeut


Ansök här

Integritetspolicy

Version 2021-10-19


1. Bakgrund

Sturebadet Holding AB och dess koncernbolag, nedan kallade Sturebadet, behandlar personuppgifter om dig som besöker och använder vår webbplats. Sturebadet strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följer alltid vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd (GDPR). Denna Integritetspolicy gäller generellt för personuppgiftsbehandlingen inom Sturebadet och finns till för att förklara vilken sorts data som Sturebadet behandlar, varför och hur.

Personuppgifter behandlas i Sturebadets administration och bokningssystem.  Integritetspolicyn är tillämpbar på medlemmar, daggäster och övriga kunder. 

De bolag som omfattas av denna policy är:

 • Sturebadet Holding AB
 • Sturebadet AB
 • Sturebadet Marina Tower AB
 • Sturebadet Läkarmottagning KB*

* Bolaget bedriver vårdverksamhet och omfattas även av Patientsäkerhetslagen, som ger ett starkare personuppgiftsskydd än GDPR. 

Dessa bolag samarbetar med varandra och kan därför komma att dela data med varandra, om det inte strider mot annan lagstiftning. 


2. Personuppgifter och personuppgiftsbehandling

Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Den information vi kan samla in och lagra är namn, adress, personnummer, e-post, mobilnummer samt för medlemmar och anställda även foto. Vi samlar in uppgifterna för att kunna erbjuda rätt service av högsta kvalitet i våra åtaganden till dig som kund.

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • kunna fastställa din identitet vid kontakt och besök.
 • kunna skicka information och erbjudanden till dig.
 • lättare kunna besvara dina frågor på rätt sätt.
 • bjuda in dig till våra event och evenemang.
 • skicka ut kundundersökningar så att vi kan bli ännu bättre.

Sturebadet behandlar ibland särskilda kategorier av personuppgifter. Det gäller uppgifter om hälsa och fackförening. Att exempelvis hantera en bokning där någon är allergisk kräver samtycke och görs därför enbart där gästen själv anger detta. 


3. Laglig grund

Behandlingen av personuppgifter sker med den lagliga grunden att Sturebadet ska kunna uppfylla ett avtal. Avtalet omfattar dels köp i sig, dels avtal om medlemsvillkor som ger både rättigheter och skyldigheter till parterna. Eftersom våra produkter är sällanköpsvaror behåller vi mottagna personuppgifter i 24 månader. Skälet är att underlätta bokningen för kunder som besöker oss regelbundet. Kunder kan dock när som helst begära att få sina personuppgifter raderade, om vi inte har någon pågående affärstransaktion med varandra. 

Den lagliga grunden kan i vissa fall även vara samtycke. Det gäller de personer som ingår i vår intresseklubb ”Sturebadets Gästlista”*, där personerna själva har anmält sitt deltagande för att erhålla nyheter, erbjudanden och inbjudningar. 

När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav, som exempelvis bokföringslagen, mervärdesskattelagen och konsumentköplagen ställer, är den rättsliga grunden för behandling en rättslig förpliktelse.

* Detta gäller Sturebadet AB. Motsvarande finns även på Sturebadet Marina Tower AB och heter då ”Sturebadet Marinas Gästlista”.


4. Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträden

Personuppgiftsansvarig är den som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och bestämmer varför och hur personuppgifter behandlas. Varje bolag är själv personuppgiftsansvarig för att gällande lagstiftning följs vid var tid.

För att kunna leverera våra tjänster använder sig Sturebadet av personuppgiftsbiträden. Det innebär att Sturebadet är personuppgiftsansvarig och bestämmer vilka personuppgifter som behandlas och varför, men att vi outsourcar delar av behandlingen. Det rör sig exempelvis om IT-lösningar såsom system för lagring och bokning. Sturebadet bestämmer då över behandlingen och ansvarar för den, men tar hjälp av andra leverantörer för att kunna leverera sina tjänster. Sturebadet ingår alltid personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträden för att värna om en hög skyddsnivå för all data. I avtalen framgår att våra personuppgiftsbiträden inte har rätt att behandla våra uppgifter för egna ändamål. Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas eller överföras till någon annan tredje part än våra personuppgiftsbiträden.

Sturebadet lämnar ut dina personuppgifter till följande typer av personuppgiftsbiträden:

 • Leverantörer av IT-system inom utveckling och support. Dessa företag tillhandahåller tjänster, tekniska lösningar och plattformar för Sturebadets administration.
 • Samarbetspartners som hanterar betalning. För att hantera betalningar som görs av Sturebadets kunder använder vi oss av leverantörer för att garantera säkra betalningslösningar.
 • Samarbetspartners som administrerar våra kundundersökningar.


5. Dina rättigheter

Sturebadet vill påminna om de rättigheter som GDPR ger de personer som får sina personuppgifter behandlade.

Tillgång till dina personuppgifter: Du rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Du har också rätt att få se vilka uppgifter vi behandlar om dig genom att begära ett registerutdrag, som vi skickar till din folkbokföringsadress inom 30 dagar.

Rättelse av personuppgifter: Om en uppgift är fel eller ofullständig har du rätt att begära att den rättas.

Återkalla samtycke: Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen, har du rätt att när som helst återkalla samtycket med framtida verkan.

Radering av personuppgifter: Registrerade har rätt att begära och under vissa omständigheter få sina personuppgifter raderade. Ett undantag är om vi enligt lag är skyldiga att bevara uppgifterna.

Rätt att klaga: Den registrerade har också rätt att vända sig direkt till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, för att klaga. Datainspektionen ska då utreda det som skett.

Begränsning av behandling: Registrerade har rätt att begära att behandlingen av dennes personuppgifter begränsas.

Dataportabilitet: Registrerade har också rätt att få kopior på sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rätt omfattar endast personuppgifter som den registrerade själv tillhandahållit oss uppgifterna och den lagliga grunden antingen är samtycke eller att det finns ett avtal.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Om du har ytterligare frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill åberopa dina rättigheter, hör av dig till info@sturebadet.se.

Denna integritetspolicy har fastställts av Sturebadet och gäller från och med 2021-10-19.

Öppettider
Måndag - Fredag kl 06.30 - 22.00
Lördag - Söndag kl 08.30 - 20.30
Åldersgräns 18 år
Öppettider
Hitta hit
Sturegallerian 36
114 46 Stockholm
Sweden
Kontakt
Telefon 08-545 015 00