SV | EN
1

Varukorg

*Epostadress (beställare)
*Förnamn
*Efternamn
Sturebadets åldersgräns är 18år
*Födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD)
Företag
*Adress
*Postnr
*Ort
*Land
*Telefon/Mobil

Betalsätt

Totalt:
0 SEK
Läs mer
Betala

Version 2021-10-19


1. Bakgrund

Sturebadet Holding AB och dess koncernbolag, nedan kallade Sturebadet, behandlar personuppgifter om dig som besöker och använder vår webbplats. Sturebadet strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följer alltid vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd (GDPR). Denna Integritetspolicy gäller generellt för personuppgiftsbehandlingen inom Sturebadet och finns till för att förklara vilken sorts data som Sturebadet behandlar, varför och hur.

Personuppgifter behandlas i Sturebadets administration och bokningssystem.  Integritetspolicyn är tillämpbar på medlemmar, daggäster och övriga kunder. 

De bolag som omfattas av denna policy är:

 • Sturebadet Holding AB
 • Sturebadet AB
 • Sturebadet Marina Tower AB
 • Sturebadet Läkarmottagning KB*

* Bolaget bedriver vårdverksamhet och omfattas även av Patientsäkerhetslagen, som ger ett starkare personuppgiftsskydd än GDPR. 

Dessa bolag samarbetar med varandra och kan därför komma att dela data med varandra, om det inte strider mot annan lagstiftning. 


2. Personuppgifter och personuppgiftsbehandling

Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Den information vi kan samla in och lagra är namn, adress, personnummer, e-post, mobilnummer samt för medlemmar och anställda även foto. Vi samlar in uppgifterna för att kunna erbjuda rätt service av högsta kvalitet i våra åtaganden till dig som kund.

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • kunna fastställa din identitet vid kontakt och besök.
 • kunna skicka information och erbjudanden till dig.
 • lättare kunna besvara dina frågor på rätt sätt.
 • bjuda in dig till våra event och evenemang.
 • skicka ut kundundersökningar så att vi kan bli ännu bättre.

Sturebadet behandlar ibland särskilda kategorier av personuppgifter. Det gäller uppgifter om hälsa och fackförening. Att exempelvis hantera en bokning där någon är allergisk kräver samtycke och görs därför enbart där gästen själv anger detta. 


3. Laglig grund

Behandlingen av personuppgifter sker med den lagliga grunden att Sturebadet ska kunna uppfylla ett avtal. Avtalet omfattar dels köp i sig, dels avtal om medlemsvillkor som ger både rättigheter och skyldigheter till parterna. Eftersom våra produkter är sällanköpsvaror behåller vi mottagna personuppgifter i 24 månader. Skälet är att underlätta bokningen för kunder som besöker oss regelbundet. Kunder kan dock när som helst begära att få sina personuppgifter raderade, om vi inte har någon pågående affärstransaktion med varandra. 

Den lagliga grunden kan i vissa fall även vara samtycke. Det gäller de personer som ingår i vår intresseklubb ”Sturebadets Gästlista”*, där personerna själva har anmält sitt deltagande för att erhålla nyheter, erbjudanden och inbjudningar. 

När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav, som exempelvis bokföringslagen, mervärdesskattelagen och konsumentköplagen ställer, är den rättsliga grunden för behandling en rättslig förpliktelse.

* Detta gäller Sturebadet AB. Motsvarande finns även på Sturebadet Marina Tower AB och heter då ”Sturebadet Marinas Gästlista”.


4. Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträden

Personuppgiftsansvarig är den som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och bestämmer varför och hur personuppgifter behandlas. Varje bolag är själv personuppgiftsansvarig för att gällande lagstiftning följs vid var tid.

För att kunna leverera våra tjänster använder sig Sturebadet av personuppgiftsbiträden. Det innebär att Sturebadet är personuppgiftsansvarig och bestämmer vilka personuppgifter som behandlas och varför, men att vi outsourcar delar av behandlingen. Det rör sig exempelvis om IT-lösningar såsom system för lagring och bokning. Sturebadet bestämmer då över behandlingen och ansvarar för den, men tar hjälp av andra leverantörer för att kunna leverera sina tjänster. Sturebadet ingår alltid personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträden för att värna om en hög skyddsnivå för all data. I avtalen framgår att våra personuppgiftsbiträden inte har rätt att behandla våra uppgifter för egna ändamål. Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas eller överföras till någon annan tredje part än våra personuppgiftsbiträden.

Sturebadet lämnar ut dina personuppgifter till följande typer av personuppgiftsbiträden:

 • Leverantörer av IT-system inom utveckling och support. Dessa företag tillhandahåller tjänster, tekniska lösningar och plattformar för Sturebadets administration.
 • Samarbetspartners som hanterar betalning. För att hantera betalningar som görs av Sturebadets kunder använder vi oss av leverantörer för att garantera säkra betalningslösningar.
 • Samarbetspartners som administrerar våra kundundersökningar.


5. Dina rättigheter

Sturebadet vill påminna om de rättigheter som GDPR ger de personer som får sina personuppgifter behandlade.

Tillgång till dina personuppgifter: Du rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Du har också rätt att få se vilka uppgifter vi behandlar om dig genom att begära ett registerutdrag, som vi skickar till din folkbokföringsadress inom 30 dagar.

Rättelse av personuppgifter: Om en uppgift är fel eller ofullständig har du rätt att begära att den rättas.

Återkalla samtycke: Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen, har du rätt att när som helst återkalla samtycket med framtida verkan.

Radering av personuppgifter: Registrerade har rätt att begära och under vissa omständigheter få sina personuppgifter raderade. Ett undantag är om vi enligt lag är skyldiga att bevara uppgifterna.

Rätt att klaga: Den registrerade har också rätt att vända sig direkt till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, för att klaga. Datainspektionen ska då utreda det som skett.

Begränsning av behandling: Registrerade har rätt att begära att behandlingen av dennes personuppgifter begränsas.

Dataportabilitet: Registrerade har också rätt att få kopior på sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rätt omfattar endast personuppgifter som den registrerade själv tillhandahållit oss uppgifterna och den lagliga grunden antingen är samtycke eller att det finns ett avtal.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Om du har ytterligare frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill åberopa dina rättigheter, hör av dig till info@sturebadet.se.

Denna integritetspolicy har fastställts av Sturebadet och gäller från och med 2021-10-19.

Öppettider
Måndag - Fredag kl 06.30 - 22.00
Lördag - Söndag kl 08.30 - 20.30
Åldersgräns 18 år
Öppettider
Hitta hit
Sturegallerian 36
114 46 Stockholm
Sweden
Kontakt
Telefon 08-545 015 00